Corrigeren scripties, masterproeven, bachelorproeven

Geen enkele student ontsnapt eraan: een scriptie, masterproef of bachelorproef indienen om een studie af te ronden. Het opstellen van een masterproef, bachelorproef of scriptie is geen gemakkelijke taak. Je moet een geschikt onderwerp vinden, heel wat onderzoek verrichten en tenslotte een keurige tekst schrijven.

Men verwacht dat je scriptie in feilloos Nederlands is geschreven. Spellingfouten en grammaticale fouten tolereert men meestal niet. Bovendien moet je verhaal klaar en duidelijk overkomen en logisch gestructureerd zijn.

Veel studenten hebben weleens moeite met het op papier zetten van hun onderzoekswerk. Het Nederlands is geen gemakkelijke taal en foutloos schrijven is geen gemakkelijke opgave. Dit geldt vooral indien het Nederlands niet je moedertaal is. Daarom laten veel studenten hun scriptie, masterproef of bachelorproef nakijken door een tekstbureau. Je wilt immers geen slechte cijfers halen op het sluitstuk van je studie wegens storende spellingfouten!

Bij Xianti Freelance kun je terecht om je scriptie, masterproef of bachelorproef te laten corrigeren. Wij kijken je tekst taalkundig na en geven suggesties voor een betere structuur en opbouw van je tekst. Vermijd domme grammaticale fouten. Laat je scriptie, bachelorproef of masterproef door ons verbeteren alvorens je werk in te dienen!

Xianti Freelance kijkt niet alleen masterproeven, bachelorproeven of scripties na. Wij corrigeren ook alle andere teksten die men ons toestuurt: opstellen voor je school, sollicitatiebrieven, menukaarten, artikelen voor tijdschriften enzovoorts. Vooral personen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, maken gebruik van deze service.

Heb je problemen met het schrijven van een vlotte en foutloze Nederlandse tekst? Xianti Freelance schiet je te hulp! Contacteer ons voor meer informatie.